Frezowanie CNC w produkcji wieloseryjnej

Frezarka maszynowa

Produkcja seryjna wyrobów zawierających elementy wykonane z metalu, a zwłaszcza takich, które ze względu na swoją funkcję powinny być wykonane z wysoką precyzją, wymaga stosowania zaawansowanych i efektywnych metod obróbki. Jedną z najczęściej wykorzystywanych w zastosowaniach przemysłowych technologii jest frezowanie CNC. Przyjrzyjmy się bliżej jego charakterystyce i sprawdźmy, dlaczego sprawdza się tak dobrze przy wytwarzaniu dłuższych serii wyrobów.

 

Na czym polega frezowanie CNC?

Frezowanie CNC pozwala na kształtowaniu metalu przy pomocy urządzeń, które są sterowane cyfrowo. Podczas pracy frezarek tego typu wykorzystywane jest specjalne oprogramowanie, które kontroluje maszynę, odtwarzając sekwencję zaprogramowanych ruchów głowicy roboczej, potrzebnych do uzyskania zaplanowanego kształtu obrabianego materiału. Wysoka dokładność całego procesu jest możliwa za sprawą precyzyjnych czujników położenia oraz serwomechanizmów poruszających podzespołami maszyny tak, by używany frez zmieniał położenie po optymalnie dobranej trajektorii, ustalanej przez korzystającego z profesjonalnego oprogramowania operatora. Obróbka CNC pozwala też na szybką zmianę używanego narzędzia, przez co wszystkie konieczne operacje są realizowane bez zbędnych przestojów.

 

Zalety korzystania z frezowania CNC przy produkcji seryjnej

Użytkowanie z maszyn CNC wiąże się z wieloma korzyściami w stosunku do stosowania urządzeń sterowanych mechanicznie. Wśród najważniejszych znajduje się wyeliminowanie strat materiału przez ograniczenie możliwości popełnienia błędu przez operatora maszyny. Specjalne rozwiązania chronią np. przed kolizjami narzędzi i przedmiotu obrabianego czy wykluczają zbędne i nieefektywne operacje. Równie licząca się jest możliwości uzyskiwania znacznej dokładności oraz oszczędności czasu, związanej z automatycznym przezbrajaniem maszyny. W przypadku produkcji seryjnej szczególnie istotna okazuje się wysoka powtarzalność, oznaczająca, że możliwe odstępstwa między kolejnymi wyrobami nie wykraczają poza charakterystyczny dla każdego urządzenia zakres. Plusem będzie także możliwość przerywania produkcji konkretnych detali i w razie potrzeby powrót do nich po pewnym czasie, przy wykorzystywaniu tych samych ustawień, co pozwala na naprzemienne wytwarzanie wielu różnych wyrobów.