Toczenie CNC

Obrabiany element na tokarceToczenie CNC jest metodą obróbki wiórowej, a jednocześnie precyzyjnym procesem skrawania, którego celem jest ukształtowanie elementu z większej bryły materiału. Podczas obróbki narzędzie skrawające wykonuje prostoliniowy ruch posuwowy, a obrabiany przedmiot – ruch obrotowy. Za precyzyjne usuwanie nadmiaru materiału odpowiada sterownik PLC, który kontroluje ścieżkę narzędzia w obrębie konkretnego układu współrzędnych tokarki.

Wspomaganie komputerowe sprawia, że toczenie CNC jest procesem wysoce powtarzalnym. Dzięki zapisaniu sekwencji ruchów w pamięci komputera każdy kolejny przedmiot jest wykonywany według tych samych parametrów i z tą samą dokładnością. Pozwala to na produkcję setek czy tysięcy identycznych detali, przeznaczonych do budowy złożonych mechanizmów, takich jak przekładnie, łożyska czy układy napędowe.

 

Usługi toczenia metali

Metaloskraw od kilkudziesięciu lat zajmuje się realizacją usług na nowoczesnych tokarkach, frezarkach i innych maszynach obróbczych. Toczenie CNC jest jedną ze stosowanych technik, która pozwala nam zarówno na obróbkę zgrubną, jak i średnio czy bardzo dokładną. Nowoczesne maszyny, którymi dysponujemy, znacznie rozszerzają możliwości toczenia konwencjonalnego. Obróbka mechaniczna elementów metalowych stwarza szerokie możliwości produkcji detali. Dzięki zastosowaniu noży kształtowych i innych narzędzi wykonujemy m.in.:

  • formowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
  • gwintowanie,
  • żłobienie rowków czołowych,
  • roztaczanie i wytaczanie,
  • przecinanie i podcinanie,
  • obróbkę obwiedniową.

Produkujemy między innymi różnego rodzaju wały i wałki, tuleje, koła zębate, śruby, nakrętki i wiele innych detali. Ofertę kierujemy szczególnie do zakładów przemysłu elektronicznego, motoryzacyjnego czy maszynowego.

 

Wiercenie i inne usługi

Obróbka stali, aluminium i innych metali wybraną metodą skrawania stanowi podstawę oferty usług naszej firmy. Ponieważ jednak zależy nam przede wszystkim na zadowoleniu klienta, stworzyliśmy możliwości wykonywania produktów perfekcyjnie dostosowanych do Państwa potrzeb, a jednocześnie gotowych do dalszego wykorzystania. Zamawiając u nas tuleje, nakrętki, ślimaki czy śruby, zyskujecie gwarancję, że wprost z naszego warsztatu trafią one do Waszej montażowni czy na linię produkcyjną.

Dlatego poza usługami takimi jak frezowanie CNC czy obróbka materiałów na tokarkach proponujemy też różne prace dodatkowe. W parku maszyn firmy Metaloskraw znalazły się m.in. nowoczesne i precyzyjne wiertarki, a także prasy mimośrodowe o nacisku 10 ton. Pozwala nam to nie tylko kształtować elementy, ale też przygotowywać je do dalszego wykorzystania. W gotowych detalach wykonujemy otwory montażowe lub przeznaczone do innych celów – np. jako ograniczenie powierzchni kontaktowej elementów i zapewnienie miejsca na środek smarny.

Jesteście Państwo właścicielami lub zajmujecie się zaopatrzeniem w zakładzie motoryzacyjnym, elektronicznym, maszynowym, meblarskim, produkcji sprzętu AGD lub innym, w którym montuje się metalowe detale? Poszukujecie wykonawcy części w krótkich seriach lub w ilości masowej? Zachęcamy do kontaktu z warsztatem Metaloskraw w Chorzowie i nawiania dłuższej współpracy.

 

Na czym polega toczenie CNC?

Toczenie CNC to jeden z najważniejszych procesów przemysłowych, który pozwala na precyzyjne obrabianie różnorodnych materiałów. Technologia CNC oparta jest na wykorzystaniu komputerów do numerycznego sterowania maszynami obróbczymi, takimi jak tokarki. Szczegółowe parametry cięcia określone są w oprogramowaniu, dzięki któremu możliwa jest pełna automatyzacja procesu, a także bieżąca kontrola jego przebiegu. Pozwala to nie tylko uzyskać wysoką dokładność w procesach produkcyjnych, lecz również unikać błędów i wszelkich zakłóceń na linii produkcyjnej. Tokarki CNC to innowacyjne urządzenia, których zastosowanie ma duży wpływ na zwiększenie wydajności produkcji oraz obniżenie kosztów związanych z zużyciem narzędzi.

 

Wzdłużne toczenie CNC

Wzdłużne toczenie CNC to rodzaj obróbki skrawaniem, który pozwala na uzyskanie przedmiotów o prostokątnym przekroju poprzecznym. Operacje toczenia wzdłużnego odbywają się głównie na tokarkach CNC, które skrawają materiał, wykonując ruchy wzdłuż osi obrotu obrabianego elementu. Przy pomocy toczenia wzdłużnego można uzyskać różnorodne kształty detali, takie jak wały, tuleje czy precyzyjne śruby. Toczenie wzdłużne CNC to proces, który umożliwia kontrolę nad wymiarami tworzonego elementu. Dzięki zastosowaniu maszyn CNC w procesach toczenia czy szlifowania można osiągnąć wysoką precyzję oraz bardzo dobre parametry powierzchni obrabianych przedmiotów. Co więcej, toczenie wzdłużne umożliwia wykonanie skomplikowanych operacji, takich jak gwintowanie czy rowkowanie.

 

Poprzeczne toczenie CNC

Poprzeczne toczenie CNC to technika obróbki mająca na celu uzyskanie detali o kształcie walca lub stożka. W przeciwieństwie do toczenia wzdłużnego toczenie poprzeczne odbywa się przez ruchy narzędzia prostopadle do osi obrotu przedmiotu obrabianego. Maszyny CNC sterują pozycjonowaniem narzędzia, umożliwiając precyzyjne usuwanie materiału z obrabianego przedmiotu. Toczenie poprzeczne CNC stosowane jest szeroko w przemyśle maszynowym, samochodowym czy lotniczym. Proces ten umożliwia wykonywanie detali o dużych różnicach średnic, jak również o niestandardowych kształtach.

 

Zewnętrzne toczenie CNC

Zewnętrzne toczenie CNC to proces, w którym skrawanie przebiega na zewnętrznej powierzchni przedmiotu. W trakcie toczenia zewnętrznego narzędzia tnące usuwają materiał z powierzchniowych ścian detalu, kształtując w ten sposób jego zarys oraz sposób wykończenia elementu. Toczenie zewnętrzne jest wykorzystywane w produkcji wszelkiego rodzaju wałów, osi, tulejek czy kołnierzy. W przypadku zainteresowania naszymi usługami zapraszamy do skontaktowania się z nami!

 

Wewnętrzne toczenie CNC

Wewnętrzne toczenie CNC polega natomiast na obróbce wnętrza elementu. Jest to proces znacznie bardziej precyzyjny, wymagający zastosowania odpowiednich narzędzi. Toczenie wewnętrzne stosuje się między innymi przy wykonywaniu otworów, rowków wewnętrznych czy gwintów. Technika ta umożliwia wytworzenie dowolnej ilości elementów o złożonych kształtach, nadających się do rozmaitych zastosowań. Zapraszamy do składania indywidualnych zamówień na metalowe części toczone!