Jakie czynności wykonuje się na prasach mimośrodowych?

Mężczyzna pracujący na tokarce

 

Obróbka metalu wiąże się z koniecznością wykonywania różnych czynności pozwalających na jego odpowiednie ukształtowanie i nadanie pożądanych parametrów. Jednym z częściej używanych technologii jest obróbka plastyczna, która może być prowadzona m.in. przy wykorzystaniu pras mimośrodowych. Przyjrzyjmy się bliżej urządzeniom tego typu i zobaczmy, do jakich zadań można je wykorzystać.

 

Obróbka plastyczna metalu za pomocą pras mimośrodowych

Techniki obróbki plastycznej metalu wiążą się z jego odkształcaniem w wyniku działania siłami, które pozwalają na przekroczenie granicy plastyczności i doprowadzenie do trwałej zmiany kształtu. Wśród możliwości znajduje się także umocnienie metalu wskutek zmiany jego struktury wewnętrznej i wywołania odpowiedniego zgniotu. Obróbka plastyczna wykonywana z użyciem pras łączy się zwykle z gięciem oraz wykrawaniem. Gięcie jest na ogół stosowane przy obróbce prętów, profili, a zwłaszcza rur, a także blach i taśm metalowych. Wykrawanie oznacza wykonywanie otworów, perforacji, jak również wycinanie elementów o złożonych kształtach. Korzystając z prasy, można również wytłaczać elementy metalowe.

 

Jak działają prasy mimośrodowe?

Prasa mimośrodowa wywołuje nacisk za sprawą obrotów koła zamachowego o znacznych rozmiarach i sporej masie, które jest połączone z korbowodem wywołującym ruch suwaka na zasadzie przypominającej działanie tłoka – obrót koła zamachowego powoduje przesunięcie się suwaka w dół, a następnie w górę. Napęd potrzebny do wprawienia w ruch koła zamachowego jest na ogół przekazywany przez przekładnię pasową, w której koło napędzające połączono z silnikiem elektrycznym. W niektórych przypadkach stosuje się przekładnie mechaniczne z kołami zębatymi. Niezbędnym elementem są również układy sprzęgła i hamulca pozwalające na załączenie urządzenia i wstrzymanie jego działania. Urządzenia tego rodzaju mogą działać ze zmiennym skokiem. Do ich zalet należą prosta konstrukcja, łatwe sterowanie, a także w przypadku urządzeń wysięgowych możliwość dostępu z trzech stron do stołu roboczego.