Na czym polega nowoczesna technologia CNC?

maszyna CNC

 

Profesjonalna obróbka skrawaniem to szereg czynności, polegających na nadawaniu elementom określonego kształtu, wymiarów i właściwości. W przeszłości wykorzystywano w tym celu narzędzia ręczne, a cały proces przebiegał stosunkowo powoli i wymagał od wykonującego sporo wysiłku. Współczesne nowoczesne technologie umożliwiają obróbkę skrawaniem, która przebiega szybko, wydajnie i na skalę masową. Z tego też powodu zaawansowane usługi CNC znajdują obecnie powszechne zastosowanie.

Specyfika usług CNC

Skrót CNC pochodzi od angielskiego terminu Computerized Numerical Control, co po polsku oznacza “komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych”. W całym procesie obróbki CNC wykorzystuje się sterowane komputerowo urządzenia, takie jak np. tokarki czy frezarki.

Technologia CNC jest niezastąpiona w przypadku seryjnej i powtarzalnej produkcji. W tym przypadku najwięcej czasu zajmuje pierwszy etap, czyli precyzyjne wprowadzenie wszystkich ustawień do programu komputerowego, ale już w kolejnych etapach mamy do czynienia z automatycznym i powtarzalnym realizowaniem ustalonych czynności. W związku z tym cały proces obróbki przy użyciu urządzeń CNC przebiega w trzech podstawowych etapach:

  • CAD – etap projektowania komputerowego
  • CAM – etap przetwarzania projektu na plan sterowania maszyną
  • CNC – etap ostatecznego wykonania elementu

Oczywiście cały proces obróbki jest dość złożony i wymaga stosownych umiejętności. Przykładowo, sterowanie numeryczne okazuje się niezbędne w przypadku procesów technologicznych wymagających ciągłego i jednoczesnego sterowania wieloma parametrami, np. ciągłej interpolacji kilku osi maszynowych.

Nowoczesne maszyny CNC

Podstawowym elementem maszyn CNC jest graficzny interfejs użytkownika, który określić możemy jako narzędzie komunikacji pomiędzy operatorem a systemem operacyjnym urządzenia. W ten sposób można zaprogramować maszynę CNC, która podczas obróbki właściwej będzie wykonywać zaplanowane czynności. Oczywiście przez cały ten czas niezbędne jest ciągłe kontrolowanie pracy przez operatora, który musi mieć niezbędne umiejętności i doświadczenie w bezpiecznym i profesjonalnym sterowaniem maszyną CNC.