Specyfika i zastosowanie toczenia

park maszynowy

 

Obróbka metali metodą skrawania kojarzy nam się przede wszystkim ze zdejmowaniem niewielkich części materiału zwanych piórami. Czynność ta ma na celu nadanie przedmiotowi pożądanego kształtu, wymiarów i właściwości. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji części maszyn, urządzeń i niektórych przedmiotów użytkowych.

Możemy wyróżnić cztery podstawowe rodzaje obróbki skrawaniem:

  • obróbka ścierną
  • obróbka ubytkową
  • obróbka wiórową
  • obróbkę obwiedniową

Co więcej, można również wyróżnić kilka metod obróbki skrawaniem. Jedną z nich jest toczenie CNC. Warto dowiedzieć się na, czym polega toczenie i w jakich sytuacjach znajduje zastosowanie.

Specyfika toczenia CNC

Toczenie jest jednym z podstawowych i najczęściej wykorzystywanych sposobów obróbki metali. W ogólnym ujęciu można opisać toczenie jako proces polegający na oddzielaniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmiotu obrabianego na urządzeniu zwanym tokarką. Proces ten ma na celu nadanie przedmiotowi odpowiedniego kształtu, gładkości i wymiarów. Toczenie może być wykonane przy użyciu pojedynczego noża lub z zastosowaniem kilku ostrzy (toczenie wielonożowe) zamocowanych w jednym imaku. Toczenie wielonożowe wpływa przede wszystkim na szybkość i wydajność pracy.

Główne rodzaje toczenia

Ze względu na ruch posuwowy noża tokarki względem osi obrotu przedmiotu możemy wyróżnić cztery podstawowe rodzaje toczenia.

  • Toczenie wzdłużne. Z toczeniem wzdłużnym mamy do czynienia wówczas, gdy kierunek posuwu noża jest równoległy do osi obrotu przedmiotu. Wykonuje się wówczas zwykle dwa przejścia noża, z czego pierwsze przejście określane jest mianem toczenia zgrubnego, a drugie — dokładnego.
  • Toczenie poprzeczne. W tym przypadku kierunek posuwu noża jest prostopadły do osi obrotu przedmiotu. Toczenie poprzeczne znajduje zastosowanie głównie przy obróbce powierzchni czołowych.
  • Toczenie kopiowe. Ruch wykonywany jest zgodnie ze wzornikiem sterującym ruchem posuwowym po dowolnej linii.
  • Toczenie kształtowe. Ma miejsce w przypadku krótkich brył obrotowych niecylindrycznych przy zastosowaniu noża z ostrzami w kształcie obrabianego przedmiotu.